Renovatie schoolgebouwen in de zomervakantie

Wij passen in een aantal gevallen Zeno-Protect entreezones toe. De entreezones stoppen effectief inloopvuil en -vocht wat een positief effect heeft op vloeronderhoudskosten, de uitstraling en veiligheid van een (school)gebouw. Door toepassing van dit product kan een aanzienlijke verbetering van het binnenklimaat optreden. Onafhankelijk Scandinavisch onderzoek laat zien dat het stofniveau kan worden teruggebracht naar minder dan 1%. Ingrijpende maatregelen zoals kostbare investeringen in luchtzuiveringsinstallaties zijn dan wellicht overbodig.

Wenst u meer informatie over entreezones of schoolrenovatie dan kunt mailen naar: info@projectstofferingwest.nl